રાજસ્થાન એલડીસી પરીક્ષા તારીખ 2024 હવે તપાસો

Books
Cover
Atomic Habits
Price
510.00 INR
Prime
Is prime
Buy
Books
Cover
The Power of Your Subconscious Mind
Price
99.00 INR
Prime
Is prime
Buy
Books
Cover
You Can
Price
99.00 INR
Prime
Is prime
Buy
Books
Cover
LIFES AMAZING SECRETS
Price
207.00 INR
Prime
Is prime
Buy

[ad_1]

રાજસ્થાન એલડીસી પરીક્ષા તારીખ 2024 હવે તપાસો– રાજસ્થાન સ્ટાફ સિલેક્શન બોર્ડ દ્વારા રાજસ્થાન એલડીસી પરીક્ષાની તારીખ 2024 જાહેર કરવામાં આવી છે. રાજસ્થાન એલડીસી પરીક્ષા 11 ઓગસ્ટ 2024 ના રોજ લેવામાં આવશે. ઉમેદવારો નીચે આપેલ લિંક દ્વારા રાજસ્થાન એલડીસી પરીક્ષા તારીખ 2024 ની સૂચના ડાઉનલોડ કરી શકે છે.

રાજસ્થાન એલડીસી પરીક્ષા તારીખ 2024

રાજસ્થાન એલડીસી પરીક્ષા તારીખ 2024 વિહંગાવલોકન

કંડક્ટીંગ બોડી રાજસ્થાન સ્ટાફ સિલેક્શન બોર્ડ
પોસ્ટનું નામ કારકુન ગ્રેડ-II / જુનિયર મદદનીશ
કુલ પોસ્ટ્સ 4197
જોબ સ્થાન રાજસ્થાન
અરજીની તારીખ 20 ફેબ્રુઆરી – 20 માર્ચ 2024
રાજસ્થાન એલડીસી પરીક્ષા તારીખ 2024 11 ઓગસ્ટ 2024
પ્રવેશ કાર્ડ રિલીઝ તારીખ ટૂંક સમયમાં સૂચિત
વેબસાઈટ rsmssb.rajasthan.gov.in

રાજસ્થાન એલડીસી પરીક્ષા તારીખ 2024

રાજસ્થાન સ્ટાફ સિલેક્શન બોર્ડે રાજસ્થાન એલડીસીની 4197 જગ્યાઓ માટે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે. રાજસ્થાન એલડીસી ભરતી 2024 માટેની ઓનલાઈન અરજીઓ 20 ફેબ્રુઆરીથી 20 માર્ચ 2024 દરમિયાન ભરવામાં આવશે. રાજસ્થાન એલડીસી પરીક્ષાની તારીખ 2024ની સૂચના નીચે આપવામાં આવી છે. રાજસ્થાન એલડીસી પરીક્ષા 11 તારીખે યોજાશે. ઓગસ્ટ 2024. તમે નીચે આપેલ લિંક પરથી પરીક્ષાની તારીખની સૂચના ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

રાજસ્થાન એલડીસી ભરતી 2024 લેખિત પરીક્ષા પેટર્ન

રાજસ્થાન LDC લેખિત પરીક્ષામાં બે પેપર હશે. જેમાં પ્રથમ પેપર સામાન્ય જ્ઞાન, દૈનિક વિજ્ઞાન અને ગણિતનું 100 માર્કસનું રહેશે. બીજું પેપર સામાન્ય હિન્દી અને અંગ્રેજીનું 100 ગુણનું હશે. બંને પેપર માટે 3 કલાકનો સમય આપવામાં આવશે. દરેક ખોટા જવાબ માટે 1/3નું નેગેટિવ માર્કિંગ હશે. વધુ માહિતી માટે નીચેનું કોષ્ટક વાંચો:

પ્રશ્નપત્ર વિષય પ્રશ્નોની સંખ્યા ગુણ અવધિ
1. સામાન્ય જ્ઞાન, દૈનિક વિજ્ઞાન અને ગણિત 150 100 3 કલાક
2. સામાન્ય હિન્દી અને અંગ્રેજી 150 100 3 કલાક

રાજસ્થાન એલડીસી ટાઇપિંગ ટેસ્ટ 2024

આ પરીક્ષા કુલ 40 મિનિટ માટે લેવામાં આવશે. ટાઈપિંગ ટેસ્ટ અંગ્રેજી અને હિન્દી ભાષામાં લેવામાં આવશે. ટાઈપિંગ ટેસ્ટની પરીક્ષા કુલ 100 માર્કસ માટે લેવામાં આવશે.

1. કમ્પ્યુટર પર હિન્દીમાં ટાઇપ કરવું
પ્રશ્નપત્ર અવધિ ગુણ
A. સ્પીડ ટેસ્ટ 10 મિનીટ 25
B. કાર્યક્ષમતા કસોટી 10 મિનીટ 25
2. કમ્પ્યુટર પર અંગ્રેજીમાં ટાઈપ કરવું
A. સ્પીડ ટેસ્ટ 10 મિનીટ 25
B. કાર્યક્ષમતા કસોટી 10 મિનીટ 25

રાજસ્થાન એલડીસી પરીક્ષા તારીખ 2024 નોટિસ PDF કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવી

જેમ આપણે બધા જાણીએ છીએ કે રાજસ્થાન એલડીસી પરીક્ષા તારીખ 2024 ની સૂચના રાજસ્થાન સ્ટાફ પસંદગી આયોગ બોર્ડની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર બહાર પાડવામાં આવી છે. પરીક્ષાની તારીખના નોટિફિકેશનની PDF ડાઉનલોડ કરવા માટે, વિદ્યાર્થીઓએ નીચે આપેલા કેટલાક સ્ટેપ ફોલો કરવા પડશે: –

  • સૌ પ્રથમ, ઉમેદવારોએ રાજસ્થાન સ્ટાફ સિલેકશન બોર્ડની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લેવાની રહેશે, જેની સીધી લિંક નીચે આપેલ છે.
  • સત્તાવાર વેબસાઇટ પર, વિદ્યાર્થીઓએ નવીનતમ સમાચારના વિકલ્પ પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
  • અહીં વિદ્યાર્થીઓને રાજસ્થાન એલડીસી પરીક્ષાની તારીખ 2024ની સૂચના જોવા મળશે.
  • જો તમે પરીક્ષાની તારીખની સૂચના ડાઉનલોડ કરવા માંગો છો, તો તમારે તેના પર ક્લિક કરવું પડશે.
  • ક્લિક કર્યા પછી, વિદ્યાર્થીઓની સામે પરીક્ષાની તારીખની સૂચનાની PDF દેખાશે.

રાજસ્થાન એલડીસી પરીક્ષા તારીખ 2024 મહત્વની લિંક્સ

તમે બધા માહિતી સૌથી પહેલા માટે ટેલિગ્રામ ગ્રુપ सें

LDC પરીક્ષા તારીખ 2024 પ્રકાશન તારીખ 13 ફેબ્રુઆરી 2024
રાજસ્થાન એલડીસી પરીક્ષા તારીખ 2024 11 ઓગસ્ટ 2024
રાજસ્થાન એલડીસી પરીક્ષા તારીખ 2024 સૂચના અહીં ક્લિક કરો
અભ્યાસક્રમ અહીં ક્લિક કરો
સત્તાવાર વેબસાઇટ અહીં ક્લિક કરો

[ad_2]

Leave a Comment