રાજસ્થાન જુનિયર પ્રશિક્ષક ભરતી 2024 679 જગ્યાઓ માટે અરજી શરૂ

Books
Cover
Atomic Habits
Price
510.00 INR
Prime
Is prime
Buy
Books
Cover
The Power of Your Subconscious Mind
Price
99.00 INR
Prime
Is prime
Buy
Books
Cover
You Can
Price
99.00 INR
Prime
Is prime
Buy
Books
Cover
LIFES AMAZING SECRETS
Price
207.00 INR
Prime
Is prime
Buy

[ad_1]

રાજસ્થાન જુનિયર પ્રશિક્ષક ભરતી 2024 679 જગ્યાઓ માટે અરજી શરૂ – રાજસ્થાન સ્ટાફ સિલેકશન બોર્ડે 05 માર્ચે 679 જગ્યાઓની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર રાજસ્થાન જુનિયર પ્રશિક્ષક ભરતી 2024 માટેની સૂચના બહાર પાડી છે. રાજસ્થાન જુનિયર પ્રશિક્ષક ભરતી 2024 માટેની ઓનલાઈન અરજી 07 માર્ચ 2024 થી 05 એપ્રિલ 2024 સુધી અરજી કરી શકાશે. રાજસ્થાન જુનિયર ઇન્સ્ટ્રક્ટરની ખાલી જગ્યા 2024 માટે આ લેખમાં ઉપલબ્ધ છે.

રાજસ્થાન જુનિયર પ્રશિક્ષક ભરતી 2024 679 જગ્યાઓ માટે અરજી શરૂ

રાજસ્થાન જુનિયર પ્રશિક્ષક ભરતી 2024 વિહંગાવલોકન

સંસ્થા નુ નામ રાજસ્થાન સ્ટાફ સિલેક્શન બોર્ડ, જયપુર
પોસ્ટનું નામ જુનિયર પ્રશિક્ષક
કુલ પોસ્ટ્સ 679 પોસ્ટ્સ
એપ્લિકેશન મોડ ઓનલાઈન
સત્તાવાર સૂચના પ્રકાશન તારીખ 5 માર્ચ 2024
એપ્લિકેશન શરૂ 07 માર્ચ 2024
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 05 એપ્રિલ 2024
જોબ સ્થાન આખું રાજસ્થાન
સત્તાવાર વેબસાઇટ rsmssb.rajasthan.gov.in

રાજસ્થાન જુનિયર પ્રશિક્ષક ભરતી 2024 સૂચના

ચાલો આપણે રાજસ્થાનના તમામ બેરોજગાર ઉમેદવારોને જણાવીએ કે જેઓ રાજસ્થાન જુનિયર પ્રશિક્ષક ભરતી 2024ની રાહ જોઈ રહ્યા છે કે રાજસ્થાન જુનિયર પ્રશિક્ષક ભરતીની સૂચના વેબસાઇટ પર બહાર પાડવામાં આવી છે. રાજસ્થાન જુનિયર પ્રશિક્ષક ભરતી 2024 679 જગ્યાઓ માટે હાથ ધરવામાં આવશે. રાજસ્થાન જુનિયર પ્રશિક્ષક ભરતી 2024 માટે ઓનલાઈન અરજીઓ 07 માર્ચ 2024 થી 05 એપ્રિલ 2024 સુધી કરી શકાશે. રાજસ્થાન જુનિયર પ્રશિક્ષક ભરતી 2024 માટેની સૂચના 5 માર્ચ 2024 ના રોજ બહાર પાડવામાં આવી છે. રાજસ્થાન જુનિયર પ્રશિક્ષક ભરતી માટેની સંપૂર્ણ માહિતી, શૈક્ષણિક લાયકાતની મર્યાદા 024 અરજી ફી, પસંદગી પ્રક્રિયા વગેરે નીચે આપેલ છે.

રાજસ્થાન જુનિયર પ્રશિક્ષક ભરતી 2024 ખાલી જગ્યાની વિગતો

પોસ્ટનું નામ કુલ ખાલી જગ્યા
જુનિયર પ્રશિક્ષક (કોમ્પ્યુટર લેબોરેટરી) 202
જુનિયર પ્રશિક્ષક (રોજગારી કુશળતા) 158
જુનિયર પ્રશિક્ષક (એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઇંગ) 100
જુનિયર પ્રશિક્ષક (વર્કશોપ ગણતરી અને વિજ્ઞાન) 219
કુલ પોસ્ટ્સ 679

રાજસ્થાન જુનિયર પ્રશિક્ષક ભરતી 2024 મહત્વની તારીખો

ઘટના તારીખ
નોટિફિકેશન બહાર પાડવાની તારીખ 5 માર્ચ 2024
રાજસ્થાન જુનિયર પ્રશિક્ષક ભરતી 2024 ની શરૂઆત ફોર્મ તારીખ 07 માર્ચ 2024
રાજસ્થાન જુનિયર પ્રશિક્ષક ભરતી 2024 છેલ્લી તારીખ 05 એપ્રિલ 2024
રાજસ્થાન જુનિયર પ્રશિક્ષક ભરતી 2024 પરીક્ષા તારીખ ટૂંક સમયમાં અપડેટ

RSMSSB જુનિયર પ્રશિક્ષક ભરતી 2024 અરજી ફી

 • જનરલ/ઓબીસી ક્રીમી લેયર: રૂ. 600/-
 • OBC નોન ક્રીમી લેયર: રૂ. 400/-
 • SC/ST: રૂ. 250/-
 • ઉમેદવારો ઓનલાઈન મોડ દ્વારા રાજસ્થાન જુનિયર ઈન્સ્ટ્રક્ટર ભરતી 2024 માટે અરજી ફી ચૂકવી શકે છે.

રાજસ્થાન જુનિયર પ્રશિક્ષક ભરતી 2024 વય મર્યાદા વિગતો

રાજસ્થાન જુનિયર પ્રશિક્ષક ભરતી 2024 માટે અરજી કરવા માટે, ઉમેદવારોની લઘુત્તમ વય મર્યાદા 21 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ અને ઉપલી ઉંમર 40 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ. કનિષ્ઠ અનુદેશક નવી ખાલી જગ્યા માટેની વય મર્યાદા 01 જાન્યુઆરી 2025 ના રોજ ગણવામાં આવશે.

 • જુનિયર પ્રશિક્ષક માટે વય મર્યાદા: 21-40 વર્ષ
 • ઉંમર ગણતરી તારીખ: 01-જાન્યુઆરી-2025
 • રાજસ્થાન સરકારના નિયમો અનુસાર ઉંમરમાં છૂટછાટ લાગુ છે.

રાજસ્થાન જુનિયર પ્રશિક્ષક ભરતી 2024 શૈક્ષણિક લાયકાત

રાજસ્થાન જુનિયર પ્રશિક્ષક ભરતી 2024 માટે, ઉમેદવારોએ માન્યતા પ્રાપ્ત શૈક્ષણિક સંસ્થામાંથી ધોરણ 12 પાસ કરેલ હોવું આવશ્યક છે. અને ઉમેદવારો પાસે કમ્પ્યુટરમાં ડિપ્લોમા હોવો આવશ્યક છે. તમે સત્તાવાર સૂચનામાંથી વિગતવાર માહિતી મેળવી શકો છો.

રાજસ્થાન જુનિયર પ્રશિક્ષક ભરતી 2024 જરૂરી દસ્તાવેજો

રાજસ્થાન જુનિયર પ્રશિક્ષક ભરતી 2024 માટે, ઉમેદવાર પાસે નીચેના જરૂરી દસ્તાવેજો હોવા આવશ્યક છે.

 • 10મા ધોરણની માર્કશીટ
 • 12મા ધોરણની માર્કશીટ
 • સંબંધિત પોસ્ટની લાયકાત મુજબ ડિગ્રી અથવા ડિપ્લોમા
 • ઉમેદવારનો ફોટો અને સહી
 • જાતિ પ્રમાણપત્ર
 • ઉમેદવારનો મોબાઈલ નંબર અને ઈમેલ આઈડી
 • આધાર કાર્ડ
 • અન્ય કોઈપણ દસ્તાવેજ કે જેના માટે ઉમેદવાર લાભ માંગે છે.

રાજસ્થાન જુનિયર પ્રશિક્ષક ભરતી 2024 પસંદગી પ્રક્રિયા

 • લેખિત પરીક્ષા
 • દસ્તાવેજ ચકાસણી
 • તબીબી પરીક્ષા

રાજસ્થાન જુનિયર પ્રશિક્ષક ભરતી 2024 ઓનલાઈન કેવી રીતે અરજી કરવી

એવા ઘણા ઉમેદવારો છે જેઓ રાજસ્થાન જુનિયર ઇન્સ્ટ્રક્ટર ભરતી 2024 માટે અરજી કરવા માટે ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા વિશે જાણવા માંગે છે. ચાલો આપણે તે બધાને જણાવીએ કે રાજસ્થાન જુનિયર પ્રશિક્ષક ભરતી 2024 માટે અરજી કરવા માટે, અરજદારો નીચે આપેલ પ્રક્રિયાને અનુસરીને ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

 • સૌ પ્રથમ ઉમેદવારે સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જવું પડશે, જેની સીધી લિંક નીચે આપેલ છે.
 • તે પછી ઉમેદવારે જરૂરિયાત વિભાગ પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • ત્યાર બાદ ઉમેદવારે રાજસ્થાન જુનિયર ઇન્સ્ટ્રક્ટર રિક્રુટમેન્ટ 2024ની લિંક પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • તે પછી, ઉમેદવારે સૂચનાને ધ્યાનથી વાંચવી પડશે અને પછી એપ્લાય ઓનલાઈન વિકલ્પ પર ક્લિક કરવું પડશે.
 • તે પછી, અરજી ફોર્મમાં પૂછવામાં આવેલી માહિતી કાળજીપૂર્વક અને યોગ્ય રીતે ભરવાની રહેશે.
 • તે પછી જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરવાના રહેશે.
 • ત્યારબાદ અરજી ફી ચૂકવવા સબમિટ બટન પર ક્લિક કરો.
 • ભવિષ્યના ઉપયોગ માટે એપ્લિકેશન ફોર્મની પ્રિન્ટ આઉટ લેવાની ખાતરી કરો.

રાજસ્થાન જુનિયર પ્રશિક્ષક ભરતી 2024 મહત્વની તારીખો

તમે બધા માહિતી સૌથી પહેલા માટે ટેલિગ્રામ ગ્રુપ सें

[ad_2]

Leave a Comment