પંજાબ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 : 1746 જગ્યાઓ માટે સત્તાવાર જાહેરનામું બહાર પાડ્યું

Books
Cover
Atomic Habits
Price
510.00 INR
Prime
Is prime
Buy
Books
Cover
The Power of Your Subconscious Mind
Price
99.00 INR
Prime
Is prime
Buy
Books
Cover
You Can
Price
99.00 INR
Prime
Is prime
Buy
Books
Cover
LIFES AMAZING SECRETS
Price
207.00 INR
Prime
Is prime
Buy

[ad_1]

પંજાબ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 : 1746 જગ્યાઓ માટે અધિકૃત જાહેરનામું બહાર પાડ્યું – પંજાબ પોલીસ ભરતી 2024 ની સત્તાવાર સૂચના બહાર પાડવામાં આવી છે. પંજાબ પોલીસ ભરતી 2024 ની 1746 જગ્યાઓ (970 કોન્સ્ટેબલ (જિલ્લા કેડર) અને 776 કોન્સ્ટેબલ (સશસ્ત્ર પોલીસ કેડર)) માટે જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. લાયક અને રસ ધરાવતા ઉમેદવારો પંજાબ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 માટે સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે. પંજાબ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની પ્રક્રિયા અને સીધી લિંક નીચે આપવામાં આવી છે. તમે 14 માર્ચ 2024 થી 04 એપ્રિલ 2024 સુધી પંજાબ પોલીસ ભરતી 2024 માટે ઓનલાઈન અરજી કરી શકો છો. પંજાબ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 માટેની પાત્રતા, વય મર્યાદા, અરજી ફી અને તમામ માહિતી નીચે આપેલ છે. ઉમેદવારોએ અરજી કરતા પહેલા એકવાર સત્તાવાર સૂચના તપાસવી આવશ્યક છે.

પંજાબ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024

પંજાબ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 વિહંગાવલોકન

ભરતી સંસ્થા પંજાબ પોલીસ (PP)
પોસ્ટનું નામ કોન્સ્ટેબલ (Ct.)
કુલ પોસ્ટ્સ 1746
પગાર / પગાર ધોરણ રૂ. 34680/- વત્તા ભથ્થાં
જોબ સ્થાન પંજાબ
સૂચના પ્રકાશન તારીખ 28 ફેબ્રુઆરી 2024
એપ્લિકેશન શરૂ થવાની તારીખ 14 માર્ચ 2024
છેલ્લી તારીખ 04 એપ્રિલ 2024
સત્તાવાર વેબસાઇટ punjabpolice.gov.in

પંજાબ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 સૂચના

પંજાબ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 1746 જગ્યાઓ માટે જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. પંજાબ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 માટેની ઓનલાઈન અરજીઓ 14 માર્ચ 2024 થી શરૂ થઈ છે. પંજાબ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 04 એપ્રિલ 2024 સુધી રાખવામાં આવી છે. તમે સત્તાવાર સૂચનામાંથી પંજાબ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 વિશે વિગતવાર માહિતી મેળવી શકો છો. .

પંજાબ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 અરજી ફી

 • જનરલ: રૂ. 1150/-
 • ESM: રૂ. 500/-
 • SC/ST/EWS: રૂ. 650/-
 • ચુકવણી મોડ – ઓનલાઇન

પંજાબ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 વય મર્યાદા

પંજાબ પોલીસ ભરતી માટે અરજી કરનારા તમામ ઉમેદવારોની માહિતી માટે, અમે તમને જણાવી દઈએ કે વય મર્યાદા 18 વર્ષથી 28 વર્ષ છે.

 • ઉંમર – 18-28 વર્ષ
 • વય મર્યાદાની ગણતરી તારીખ 1.1.2024 છે
 • ઉંમરમાં છૂટછાટ સંબંધિત માહિતી તમે સત્તાવાર સૂચના દ્વારા મેળવી શકો છો.

પંજાબ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 શૈક્ષણિક લાયકાત

પંજાબ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 માટે, ઉમેદવારોએ માન્ય બોર્ડમાંથી 12મું વર્ગ પાસ કરેલ હોવું જોઈએ. સત્તાવાર સૂચના માટે વધુ વિગતો તપાસો.

 • ઉમેદવારે માન્ય શિક્ષણ બોર્ડ/સંસ્થામાંથી 10+2 પાસ કરેલ હોવું જોઈએ.

પંજાબ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 પસંદગી પ્રક્રિયા

 • લેખિત પરીક્ષા
 • શારીરિક સ્ક્રિનિંગ ટેસ્ટ (PST)
 • દસ્તાવેજ ચકાસણી
 • તબીબી પરીક્ષા

પંજાબ પોલીસ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 દસ્તાવેજો

 • આધાર કાર્ડ ઉમેદવારોએ સ્કેન કરેલી સહી
 • ઉમેદવારોનો પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો
 • ઉંમરનો પુરાવો
 • આવકનું પ્રમાણપત્ર
 • તમારી શ્રેણી મુજબ જાતિ પ્રમાણપત્ર
 • રહેઠાણનો પુરાવો અથવા સરનામાનો પુરાવો
 • મેટ્રિક પુરાવો (જો લાગુ હોય તો)
 • 12મી માર્કશીટ

પંજાબ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 કેવી રીતે ઓનલાઇન અરજી કરવી

પંજાબ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 માટે ઑનલાઇન કેવી રીતે અરજી કરવી. પંજાબ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 માટે ઑનલાઇન અરજી કરવાની પ્રક્રિયા નીચે આપેલ છે. પંજાબ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 માટે ઉમેદવારો નીચે આપેલ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રક્રિયાને અનુસરીને ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે.

 • સૌ પ્રથમ તમારે વિભાગની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જવું પડશે, જેની સીધી લિંક નીચે આપેલ છે.
 • કારકિર્દી વિભાગ પર ક્લિક કરો.
 • પછી તમારે પંજાબ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 ની ઑનલાઇન અરજી કરો લિંક પર ક્લિક કરવું પડશે.
 • પછી અરજીપત્રક યોગ્ય રીતે ભરવાનું રહેશે.
 • તે પછી જરૂરી દસ્તાવેજો હરિયાણા લોડ કરવાના રહેશે.
 • ત્યારબાદ અરજી ફી ભરવાની રહેશે.
 • પછી ફોર્મ ભરો અને સબમિટ કરો.

પંજાબ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 મહત્વની લિંક્સ

તમે બધા માહિતી સૌથી પહેલા માટે ટેલિગ્રામ ગ્રુપ सें

પંજાબ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 અરજીની શરૂઆતની તારીખ 14 માર્ચ 2024
પંજાબ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 છેલ્લી તારીખ 04 એપ્રિલ 2024
પંજાબ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ઓનલાઈન લિંક અરજી કરો અહીં ક્લિક કરો
પંજાબ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ સૂચના 2024 અહીં ક્લિક કરો
પંજાબ પોલીસની સત્તાવાર વેબસાઇટ અહીં ક્લિક કરો

[ad_2]

Leave a Comment