કોટા યુનિવર્સિટી ગેસ્ટ ફેકલ્ટી ભરતી 2024 શિક્ષણ વિભાગો માટે બહાર

Books
Cover
Atomic Habits
Price
510.00 INR
Prime
Is prime
Buy
Books
Cover
The Power of Your Subconscious Mind
Price
99.00 INR
Prime
Is prime
Buy
Books
Cover
You Can
Price
99.00 INR
Prime
Is prime
Buy
Books
Cover
LIFES AMAZING SECRETS
Price
207.00 INR
Prime
Is prime
Buy

[ad_1]

કોટા યુનિવર્સિટી ગેસ્ટ ફેકલ્ટી ભરતી 2024 અધ્યાપન વિભાગો માટે બહાર – કોટા યુનિવર્સિટીએ ટીચિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ્સ ગેસ્ટ ફેકલ્ટી માટે ભરતીની સૂચના બહાર પાડી છે. 62 પોસ્ટ માટે આ નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. એસોસિયેટ પ્રોફેસર, આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરની જગ્યાઓ માટે આ જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. જે ઉમેદવારો આ માટે અરજી કરવા માગે છે તેઓ ઑફલાઇન અરજી કરી શકે છે. ઑફલાઇન એપ્લિકેશન સંબંધિત સંપૂર્ણ માહિતી આ પોસ્ટ પર ઉપલબ્ધ છે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારો 28 ફેબ્રુઆરી 2024 થી 28 માર્ચ 2024 સુધી અરજી કરી શકે છે. કોટા યુનિવર્સિટી ગેસ્ટ ફેકલ્ટી ભરતી 2024 સંબંધિત સંપૂર્ણ માહિતી આ પોસ્ટ પર ઉપલબ્ધ છે. ઉમેદવારો સૂચના ડાઉનલોડ કરી શકે છે અને ઑફલાઇન અરજી કરી શકે છે, નીચે આપેલ લિંક દ્વારા ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી શકે છે.

કોટા યુનિવર્સિટી ગેસ્ટ ફેકલ્ટી ભરતી 2024

કોટા યુનિવર્સિટી ગેસ્ટ ફેકલ્ટી ભરતી 2024 વિહંગાવલોકન

સંસ્થા નુ નામ કોટા યુનિવર્સિટી
પોસ્ટ નામો અધ્યાપન વિભાગો ગેસ્ટ ફેકલ્ટી
પોસ્ટની સંખ્યા 62 પોસ્ટ્સ
એપ્લિકેશન શરૂ થવાની તારીખ 28 ફેબ્રુઆરી 2024
એપ્લિકેશન મોડ ઑફલાઇન
જોબ સ્થાન કોટા
સત્તાવાર વેબસાઇટ www.uok.ac.in

કોટા યુનિવર્સિટી ગેસ્ટ ફેકલ્ટી ભરતી 2024 નોટિફિકેશન પીડીએફ

યુનિવર્સિટી ઓફ કોટા ભરતી 2024 માટે જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. જે ઉમેદવારો અરજી કરવા માંગે છે તેઓ નીચે આપેલ એપ્લિકેશન ફોર્મ ડાઉનલોડ કરીને ઑફલાઇન અરજી કરી શકે છે. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો 28 ફેબ્રુઆરી 2024 થી 28 માર્ચ 2024 સુધી અરજી કરી શકે છે. કોટા યુનિવર્સિટી ગેસ્ટ ફેકલ્ટી ભરતી 2024 માટે અરજી કરવા માટે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી પ્રક્રિયા, એપ્લિકેશન ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવાની લિંક વગેરે વિશેની માહિતી આ પોસ્ટમાં ઉપલબ્ધ છે. .

કોટા યુનિવર્સિટી ગેસ્ટ ફેકલ્ટી 2024 ખાલી જગ્યાની વિગતો

પોસ્ટનું નામ કુલ પોસ્ટ
એસોસિયેટ પ્રોફેસર 13
આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર 49

કોટા યુનિવર્સિટી ગેસ્ટ ફેકલ્ટી ભરતી 2024 મહત્વની તારીખો

  • એપ્લિકેશન ફોર્મ શરૂ કરો: 28 ફેબ્રુઆરી 2024.
  • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 28 માર્ચ 2024.

કોટા યુનિવર્સિટી ગેસ્ટ ફેકલ્ટી ભરતી 2024 એપ્લિકેશન ફી વિગતો

રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ રૂ. જમા કરાવવાની રહેશે. 250/- (SC/ST અરજદારો માટે રૂ. 100/-) રજિસ્ટ્રાર, યુનિવર્સિટી ઓફ કોટા, કોટાની તરફેણમાં ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ (DD) સ્વરૂપે અરજી પ્રક્રિયા ફી.

કોટા યુનિવર્સિટી ગેસ્ટ ફેકલ્ટી ભરતી 2024 પાત્રતા વિગતો

કોટા યુનિવર્સિટી ગેસ્ટ ફેકલ્ટી ભરતી 2024 માટે અરજી કરવા માટે, તમામ પોસ્ટ માટે યોગ્યતા અલગ રાખવામાં આવી છે, જેની માહિતી તમે સત્તાવાર સૂચનામાંથી મેળવી શકો છો. ડાઉનલોડ કરવા માટેની સીધી લિંક નીચે આપેલ છે.

કોટા યુનિવર્સિટી ગેસ્ટ ફેકલ્ટી ભરતી 2024 શૈક્ષણિક લાયકાત

કોટા યુનિવર્સિટી ગેસ્ટ ફેકલ્ટી ભરતી 2024 માટે, ઉમેદવારોએ સંબંધિત વિષયમાં અનુસ્નાતક/પીએચડી/એમ.ફિલ/નેટ/SLET/સેટ વગેરે હોવું જોઈએ. તમે સત્તાવાર સૂચનામાંથી વિગતવાર માહિતી મેળવી શકો છો.

કોટા યુનિવર્સિટી ગેસ્ટ ફેકલ્ટી ભરતી 2024 પગાર ધોરણ

પોસ્ટ એક કલાકના વર્ગ દીઠ મહેનતાણું (રૂ.માં) મહિને મહત્તમ મહેનતાણું (રૂ.માં)
આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર 800/- 45000/-
એસોસિયેટ પ્રોફેસર 1000/- 52000/-

કોટા યુનિવર્સિટી ગેસ્ટ ફેકલ્ટી ભરતી 2024 કેવી રીતે અરજી કરવી

કોટા યુનિવર્સિટી ગેસ્ટ ફેકલ્ટી ભરતી 2024 માં અરજી કરવા માટે આ પગલાં અનુસરો –

પગલું 1: સૌ પ્રથમ તમારે સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જવું પડશે જેની સીધી લિંક નીચે આપેલ છે.

પગલું -2: તે પછી, નિવૃત્તિ વિભાગ પર જાઓ અને કોટા યુનિવર્સિટી ગેસ્ટ ફેકલ્ટી રિક્રુટમેન્ટ 2024 ની લિંક પર ક્લિક કરો.

પગલું-3: તે પછી તમારી સામે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન ડાઉનલોડ થશે, તમારે નોટિફિકેશનને ધ્યાનથી વાંચવું પડશે અને અરજી ફોર્મને એક સારા સફેદ કાગળ પર પ્રિન્ટ આઉટ કરવાનું રહેશે.

પગલું-4: ત્યારબાદ અરજી ફોર્મમાં પૂછવામાં આવેલી તમામ માહિતી કાળજીપૂર્વક અને યોગ્ય રીતે ભરવાની રહેશે.

પગલું-5: આ પછી જરૂરી દસ્તાવેજો, ફોટા જોડવાના રહેશે.

પગલું-6: તે પછી, અરજી ફોર્મ નિયત ફોર્મેટમાં એક પરબિડીયુંમાં મૂકીને છેલ્લી તારીખ પહેલાં નિર્દિષ્ટ સરનામે મોકલવાનું રહેશે. ધ્યાનમાં રાખો કે તમારું અરજીપત્ર છેલ્લી તારીખ પહેલાં આપેલા સરનામે પહોંચવું જોઈએ.

  • સરનામું- રજિસ્ટ્રાર, કોટા યુનિવર્સિટી, કોટા

કોટા યુનિવર્સિટી ગેસ્ટ ફેકલ્ટી ભરતી 2024 મહત્વપૂર્ણ લિંક્સ

તમે બધા માહિતી સૌથી પહેલા માટે ટેલિગ્રામ ગ્રુપ सें

અરજી ફોર્મની શરૂઆતની તારીખ 28 ફેબ્રુઆરી 2024
અરજીપત્રકની છેલ્લી તારીખ 28 માર્ચ 2024
અરજી પત્ર અહીં ક્લિક કરો
સત્તાવાર સૂચના અહીં ક્લિક કરો
સત્તાવાર વેબસાઇટ અહીં ક્લિક કરો

[ad_2]

Leave a Comment