હરિયાણા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 : 6000 જગ્યાઓ માટે અધિકૃત જાહેરનામું બહાર પાડ્યું

Books
Cover
Atomic Habits
Price
510.00 INR
Prime
Is prime
Buy
Books
Cover
The Power of Your Subconscious Mind
Price
99.00 INR
Prime
Is prime
Buy
Books
Cover
You Can
Price
99.00 INR
Prime
Is prime
Buy
Books
Cover
LIFES AMAZING SECRETS
Price
207.00 INR
Prime
Is prime
Buy

[ad_1]

હરિયાણા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 : 6000 જગ્યાઓ માટે અધિકૃત જાહેરનામું બહાર પાડ્યું – હરિયાણા પોલીસ ભરતી 2024 ની સત્તાવાર સૂચના બહાર પાડવામાં આવી છે. હરિયાણા પોલીસ ભરતી 2024 ની 6000 જગ્યાઓ (5000 પુરુષ કોન્સ્ટેબલ અને 1000 મહિલા કોન્સ્ટેબલ) માટે જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. લાયક અને રુચિ ધરાવતા ઉમેદવારો હરિયાણા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 માટે સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે. હરિયાણા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 માટે ઑનલાઇન અરજી કરવાની પ્રક્રિયા અને સીધી લિંક નીચે આપવામાં આવી છે. તમે 20 ફેબ્રુઆરી 2024 થી 21 માર્ચ 2024 સુધી હરિયાણા પોલીસ ભરતી 2024 માટે ઓનલાઈન અરજી કરી શકો છો. હરિયાણા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 માટેની પાત્રતા, વય મર્યાદા, અરજી ફી અને તમામ માહિતી નીચે આપેલ છે. ઉમેદવારોએ અરજી કરતા પહેલા એકવાર સત્તાવાર સૂચના તપાસવી આવશ્યક છે.

હરિયાણા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024

હરિયાણા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 સૂચના

હરિયાણા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 6000 જગ્યાઓ માટે જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. હરિયાણા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 માટે ઓનલાઈન અરજીઓ 20 ફેબ્રુઆરી 2024 થી શરૂ થઈ છે. હરિયાણા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 21 માર્ચ 2024 સુધી રાખવામાં આવી છે. તમે હરિયાણા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી વિશે વિગતવાર માહિતી સત્તાવાર સૂચના 2024 થી મેળવી શકો છો. .

હરિયાણા પોલીસ કોન્સ્ટેબલની ખાલી જગ્યા 2024

 • પુરૂષ – 5000 પોસ્ટ્સ
 • સ્ત્રી – 1000 પોસ્ટ્સ

હરિયાણા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ (પુરુષ) ખાલી જગ્યાની વિગતો 2024

 • જનરલ = 1800
 • SC = 900
 • BCA=700
 • BCB = 400
 • EWS=500
 • ESM-GEN=350
 • ESM-SC=100
 • ESM-BCA=100
 • ESM-BCB=150
 • કુલ પોસ્ટ્સ – 5000 પોસ્ટ્સ

હરિયાણા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ (મહિલા) ખાલી જગ્યાની વિગતો 2024

 • જનરલ = 360
 • SC=180
 • BCA=140
 • BCB = 80
 • EWS=100
 • ESM-GEN=70
 • ESM-SC=20
 • ESM-BCA=20
 • ESM-BCB=30
 • કુલ પોસ્ટ્સ – 1000 પોસ્ટ્સ

હરિયાણા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 અરજી ફી

 • બિન-નિવાસી પુરુષ/સ્ત્રી – ₹100
 • હરિયાણાની રહેવાસી સ્ત્રી – ₹50
 • હરિયાણાના પુરૂષ SC/BC/EWS – ₹25
 • હરિયાણાની મહિલા SC/BC/EWS – ₹13

હરિયાણા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 વય મર્યાદા

હરિયાણા પોલીસ ભરતી માટે અરજી કરનારા તમામ ઉમેદવારોની માહિતી માટે, તમને જણાવી દઈએ કે કોન્સ્ટેબલ માટે વય મર્યાદા 18 વર્ષથી 30 વર્ષ અને સબ-ઇન્સ્પેક્ટર માટે વય મર્યાદા 21 વર્ષથી 30 વર્ષ છે.

 • કોન્સ્ટેબલ માટે 18-28 વર્ષ
 • સબ-ઇન્સ્પેક્ટર માટે 21-30 વર્ષ

હરિયાણા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 શૈક્ષણિક લાયકાત

હરિયાણા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 માટે, ઉમેદવારોએ માન્ય બોર્ડમાંથી 12મું વર્ગ પાસ કરેલ હોવું આવશ્યક છે. સત્તાવાર સૂચના માટે વધુ વિગતો તપાસો.

 • ઉમેદવારે માન્ય શિક્ષણ બોર્ડ/સંસ્થામાંથી 10+2 પાસ કરેલ હોવું જોઈએ.
 • એક વિષય તરીકે હિન્દી અથવા સંસ્કૃત સાથે મેટ્રિક.
 • ઉચ્ચ શિક્ષણ માટેના ઉમેદવારને કોઈ વધારાનું ભારણ આપવામાં આવશે નહીં.

હરિયાણા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 પસંદગી પ્રક્રિયા

 • સ્ટેજ-1: ફિઝિકલ મેઝરમેન્ટ ટેસ્ટ (PMT)- લાયકાત
 • સ્ટેજ-2: શારીરિક કાર્યક્ષમતા પરીક્ષણ (PET)- લાયકાત
 • સ્ટેજ-3: લેખિત પરીક્ષા- 94.5% વજન
 • સ્ટેજ-4: દસ્તાવેજની ચકાસણી- 5.5% વજન (3% NCC, 2.5% સામાજિક-આર્થિક માપદંડ)
 • સ્ટેજ-5: તબીબી પરીક્ષા

HSSC પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 દસ્તાવેજો

 • આધાર કાર્ડ ઉમેદવારોએ સ્કેન કરેલી સહી
 • ઉમેદવારોનો પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો
 • ઉંમરનો પુરાવો
 • આવકનું પ્રમાણપત્ર
 • તમારી શ્રેણી મુજબ જાતિ પ્રમાણપત્ર
 • રહેઠાણનો પુરાવો અથવા સરનામાનો પુરાવો
 • મેટ્રિક પુરાવો
 • 12મી માર્કશીટ

હરિયાણા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 ઓનલાઈન કેવી રીતે અરજી કરવી

હરિયાણા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 માટે ઑનલાઇન કેવી રીતે અરજી કરવી. હરિયાણા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 માટે ઑનલાઇન અરજી કરવાની પ્રક્રિયા નીચે આપેલ છે. ઉમેદવારો નીચે આપેલ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રક્રિયાને અનુસરીને હરિયાણા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 માટે ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે.

 • સૌ પ્રથમ તમારે વિભાગની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જવું પડશે, જેની સીધી લિંક નીચે આપેલ છે.
 • કારકિર્દી વિભાગ પર ક્લિક કરો.
 • પછી તમારે હરિયાણા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 ની ઑનલાઇન અરજી કરો લિંક પર ક્લિક કરવું પડશે.
 • પછી અરજીપત્રક યોગ્ય રીતે ભરવાનું રહેશે.
 • તે પછી જરૂરી દસ્તાવેજો હરિયાણા લોડ કરવાના રહેશે.
 • ત્યારબાદ અરજી ફી ભરવાની રહેશે.
 • પછી ફોર્મ ભરો અને સબમિટ કરો.

હરિયાણા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 મહત્વની લિંક્સ

તમે બધા માહિતી સૌથી પહેલા માટે ટેલિગ્રામ ગ્રુપ सें

હરિયાણા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 અરજીની શરૂઆતની તારીખ 20 ફેબ્રુઆરી 2024
હરિયાણા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 છેલ્લી તારીખ 21 માર્ચ 2024
હરિયાણા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ એપ્લાય ઓનલાઈન લિંક અહીં ક્લિક કરો
હરિયાણા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ સૂચના 2024 અહીં ક્લિક કરો
HSSC સત્તાવાર વેબસાઇટ અહીં ક્લિક કરો

[ad_2]

Leave a Comment