ஏர்டெல் நிறுவனத்தில் பரபூர் பிளான்ஸ், டேட்டா, கால்ஸ் ஆகியவற்றுடன் ஃப்ரீ மிலேகா நெட்ஃபிக்ஸ், பிரைம் வ ஹாட்ஸ்டார்

Books
Cover
Atomic Habits
Price
510.00 INR
Prime
Is prime
Buy
Books
Cover
The Power of Your Subconscious Mind
Price
99.00 INR
Prime
Is prime
Buy
Books
Cover
You Can
Price
99.00 INR
Prime
Is prime
Buy
Books
Cover
LIFES AMAZING SECRETS
Price
207.00 INR
Prime
Is prime
Buy

[ad_1]

அகர் ஆபகோ டேட்டா மற்றும் ஃப்ரீ காலிங் கே சாத் ஃப்ரீ மென் ஓட்டீடி சப்சக்ரிப்ஷன், எச் தொலைபேசி நிறுவனம் உடஸ்டார் போன்ற ஒடிடி ஆப்ஸ் கா சப்ஸ்கிரிப்ஷன் தே ராஹி ஹேன். இந்த திட்டத்தில் நீங்கள் அனாலிமிட்டெட் 5G தரவுகளுடன் இணைந்து காலிங் மற்றும் எஸ்எம்எஸ் கா லா. நீங்கள் ஏர்டெல் என்டர்டெயின்மென்ட் திட்டங்கள்

ஏர்டெல் பொழுதுபோக்கு திட்டம்

ரிச்சார்ஜ் பிளான் பெனிஃபிட்ஸ் ஓட்டி வைததா
148 ரூபாய் வாலா பிளான் 15ஜிபி தரவு சோனி லிவ், லாயன்சகெட் ப்ளே, இரோஜ் நோயு, ஹோய்ச்சோய், மனோரமாம்க்ஸ் லாக்டர் லெ மௌஜூதா பிளான்
359 ரூபாய் வாலா பிளான் டெலி 2ஜிபி டேட்டா, ஃப்ரீ காலிங், பிரதிதின் 100 எஸ்.எம்.எஸ். விங்க் மியூசிக் மற்றும் ஏயர்டெல் எக்ஸட்ரீம் ஏப் 1 மஹீனா
399 ரூபாய் வாலா பிளான் 2.5ஜிபி டேட்டா டெலி, அனாலிமிட்டட் கால் மற்றும் டெலி 100 எஸ்எம்எஸ் டிஜினி பிளாஸ் ஹோட்டஸ்டார் மொபைல் 28 நாள்
499 ரூபாய் வாலா பிளான் டெலி 3ஜிபி தரவு, 100 எஸ்எம்எஸ், ஃப்ரீ காலிங் டிஜினி பிளாஸ் ஹோட்டஸ்டார் மொபைல் 28 நாள்
839 ரூபாய் வாலா பிளான் டெலி 2ஜிபி டேட்டா, 100 எஸ்எம்எஸ், ஃப்ரீ காலிங் ஏயர்டெல் எக்ஸ்ட்ரீம் ஆப் 84 நாள்
869 ரூபாய் வாலா பிளான் டெலி 2ஜிபி டேட்டா, 100 எஸ்எம்எஸ், ஃப்ரீ காலிங் டிஜினி பிளாஸ் ஹோட்டஸ்டார் மொபைல் மற்றும் ஏயர்டெல் எக்ஸ்ட்ரீம் ஏ.பி. 84 நாள்
1,499 ரூபாய் வாலா பிளான் டெலி 3ஜிபி தரவு, 100 எஸ்எம்எஸ், ஃப்ரீ காலிங் நெட்டஃப்லிக்ஸ் பெசிக் 84 நாள்
3,359 ரூபாய் வாலா பிளான் டெலி 2.5ஜிபி டேட்டா, 100 எஸ்எம்எஸ், ஃப்ரீ காலிங் டிஜினி பிளாஸ் ஹோட்டஸ்டார் மொபைல் மற்றும் ப்ரைம் வீடியோ 365 நாள்
699 ரூபாய் வாலா பிளான் டெலி 2ஜிபி டேட்டா, 100 எஸ்எம்எஸ், ஃப்ரீ காலிங் அமேஜன் ப்ரைம் வீடியோ 56 நாள்
999 ரூபாய் வாலா பிளான் டெலி 2.5ஜிபி டேட்டா, 100 எஸ்எம்எஸ், ஃப்ரீ காலிங் அமேஜன் ப்ரைம் வீடியோ 84 நாள்

 

  1. ரூ.148 ஏர்டெல் ரீசார்ஜ் திட்டம்: இஸ் பிளானில் யூஜர்ஸ் கோ 15ஜீபி டேட்டா தியா ஜாதா உள்ளது. ஹாலங்கி, இந்த திட்டத்தில் உங்களுக்கு சுவிதா இல்லை. லெகின் யஹ் பிளான் 15 இல் ஜயாதா ஓட்டீ ஆஃப் சப்சக்ரிப்ஷன் அது போல் உள்ளது. இந்த பிளானில் 30 நாட்களில் சோனி லிவ், லயன்சகெட் ப்ளே, இரோஜ் நோக், ஹோம், ஹோம் ச மற்றும் ஏயர்டெல் எக்ஸ்ட்ரீம் ப்ளே கா ஃப்ரீ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் தியா ஜாதா உள்ளது.
  2. ரூ.359 ஏர்டெல் ரீசார்ஜ் திட்டம்: பிளானில் மந்தலி வைததா போன்றவற்றுடன் டெலி 2ஜிபி தரவு, ஃப்ரி அனாலிமிட்டெட் வாய்ஸ், 100 எஸ்.எம்.எஸ். டெல் எக்ஸட்ரீம் ஏப் கா எக்ஸ்சேஸ் மிலதா உள்ளது.
  3. ரூ.399 ஏர்டெல் ரீசார்ஜ் திட்டம்: இந்த பிளானில் 3 மாடல்களுக்கு Disney Plus Hotstar மொபைல் சந்தா, 2.5GB டேட்டா டெலி, அனாலிமிட்டெட் 8 க்கு 100 SMS 100 எஸ்எம்எஸ் ों की वैधता मिलती है.
  4. ரூ.499 ஏர்டெல் ரீசார்ஜ் திட்டம்: இந்த ரிச்சார்ஜ் மற்றும் க்ரஹாகோன் கோ ஃப்ரி வோய்ஸ் கால் டெலி 3ஜிபி டேட்டா, மொபைல் டிஸ்னி மற்றும் 10 ஸ்டார் மொபைல் எஸ்எம்எஸ் பஷன் தியா ஜாதா உள்ளது. இன்னும், ரிச்சார்ஜ் 28 தினங்கள் ஆகும்.
  5. ரூ.839 ஏர்டெல் ரீசார்ஜ் திட்டம்: ரூ.839 ஏர்டெல் ப்ரீபெய்ட் திட்டத்தில் 2ஜிபி டேட்டா டெல் மற்றும் 100 எஸ்எம்எஸ்கள் உள்ளன. அன்லிமிட்டெட் கால் எக்ஸ்ஸ்ட்ரீம் ஆப்ஸ், அப்பல்லோ 24×7 சர்க்கிள், விங்க் மியூசிக், மற்றும் ரிவார்ட்ஸ்மினி கி மெம்பர்ஷிப் மிலித். இன்னும், ரிச்சார்ஜ் की वैधता 84 दिनों की.
  6. ரூ.869 ஏர்டெல் ரீசார்ஜ் திட்டம்: ப்ளான் மென் யூஜர்ஸ் 84 டின் டக் டெலி 2ஜிபி டேட்டா மிலேகா யானி பூரி வெலிடிடியில் 1 GB 6 र सकते हैं. அகர் ஆப் ஓட்டீ ஸ்ட்ரீமிங் ஷோக்கீன் நீங்கள் ஆபகோ இந்த பிளானில் 3 நட்சத்திரங்கள் மொபைல் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மிலேகா. இசகே சத் ஹி யூஜர்ஸ் 84 டின் டக் டெலி கிசி பி நெட்வொர்க்கில் दा ले सकते हैं. இன்னும், இதே போல் 100 SMS भी milenge.
  7. ரூ.1,499 ஏர்டெல் ரீசார்ஜ் திட்டம்: ஏயர்டெல் 1,499 ரூபாய் Netflix (அடிப்படை) PLAN 84 நாட்கள் வாலிடிட்டியில் உள்ளது. யூஜர்ஸ் கோ அனாலிமிட்டெட் வாய்ஸ் காலிங், பிரதிதின் 100 எஸ்எம்எஸ், டெலி 3ஜிபி அனலிமிட் ै. இஸ்கே அலவா, பிளானில் ஏர்டெல் தேங்க்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் ஜெய்ஸ் அபோலோ 24|7 சர்கல், ஃபோர்ட் விங்க் மியூஜிக் பீ ஷாமில்
  8. ரூ.3,359 ஏர்டெல் ரீசார்ஜ் திட்டம்: 365 தினங்களில் வைததா வாலே இஸ் பிளானில் கிரஹகோங் கோ டெலி 2.5ஜிபி டேட்டா. மேலும் ப்ளானில் ஃப்ரீ வைஸ் கால், டெலி 100 எஸ்எம்எஸ், 1 விலைக்கு டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டார் மொபைல் சந்தா மற்றும் பிரைம் வீடியோ மொபைல் பதிப்பு மற்றும் விங்க் மஸ்க் பயன்பாடுகள் ஆகியவை அடங்கும். .
  9. ரூ.699 ஏர்டெல் ரீசார்ஜ் திட்டம்: இந்த திட்டத்துடன் அமேசான் பிரைம் மெம்பர்ஷிப். பிளானில் ஓட்டி லாபம் அலவா 56 தினங்கள் வைததா, டெலி 100 எஸ்எம்எஸ், ஃப்ரியரிங் दिन 2जीबी डाटा मिलता है.
  10. ரூ.999 ஏர்டெல் ரீசார்ஜ் திட்டம்: இந்த திட்டம் 84 நாட்களில் அமேஜன் ப்ரைம் மெம்பர்ஷிப் மிலதி உள்ளது. இந்த விலை ரூ. 999 ஏர்டெல் ப்ரீபெய்ட் பேக் மற்றும் ஃப்ரீ வாய்ஸ் கால், 2.5 ஜிபி டேட்டா, 100 எஸ்எம்எஸ் டெலி இலவச எக்ஸ்ஸ்ட்ரீம் மொபைல்.

[ad_2]

Leave a Comment